รู้ยัง!!มีใบขับขี่ผู้ใจบุญด้วยนะจ๊ะ

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมฯ และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ขอเชิญชวนผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถร่วมบริจาคอวัยวะ เพื่อสร้างชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่

บ้านอนุรักษ์ควายไทย

เป็นสถานที่รวบรวมวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านภาคกลาง มีพื้นที่ 100 กว่าไร่ แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ เช่น หมู่บ้านชาวนาแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีลานนวดข้าว คอกควาย บ้านเรือนไทยภาคกลาง ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถสัมผัสกับวิถีการดำเนินชีวิตแบบย้อนยุค

ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยยาเสพติด

สธ. ประชุมชี้แจงหน่วยงาน เตรียมรองรับจากผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วย ตามกม.ใหม่ เริ่ม 1 พ.ย.นี้ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงนโยบายการพัฒนาระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด รองรับนโยบายรัฐบาล ที่ให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วย

ใช้น้ำท่วมล้างหน้าเสี่ยงโรคตาแดง

“รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” ห่วงประชาชนเจ็บป่วยจากโรคที่มากับน้ำท่วมที่พบบ่อย 9 โรค เช่นโรคตาแดง โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง กำชับอสม.ให้ความรู้การป้องกันโรคในหมู่บ้านต่อเนื่อง ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ไม่ถ่ายอุจจาระ ไม่ทิ้งขยะลงน้ำ พร้อมแนะประชาชนอย่าใช้น้ำท่วมขังล้างหน้า เสี่ยงติดเชื้อเป็นโรคตาแดงได้ นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)